53 veckor i år!

2004-11-14
53 veckor i år!

I år är det 53 veckor istället för 52. Det sker ungefär vart sjätte år. Det innebär att vi får två ojämna veckor i rad – vecka 53 och vecka 1.

En fråga som vi fått är vad som gäller för de olika skiftformerna. Ska man till exempel arbeta två veckor förmiddag i rad för att kunna fortsätta arbeta förmiddag på ojämna veckor.

Följande gäller för de alla skiftformer:
Skiftschemat rullar vidare varje år oavsett om det är 52 eller 53 veckor.

För dagtid, tre-, fyr- och femskift är detta ingen stor fråga då man normalt sätt inte funderar på om det jämn eller ojämn vecka i kalendern.

För tvåskift så innebär det at de som arbetat fm-skift på jämna veckor 2004 kommer under 2005 att arbeta fm-skift på ojämna veckor.

För tvåskiftarna kan detta påverka livet utanför Volvo om man inrättat sitt liv efter jämnt/ojämnt veckonummer. Om man har delad vårdnad om barnen, har kursverksamhet, idrottar eller annat så är det dags att tänka på att det är 53 veckor i år och att nästa år måste man ”byta” vecka.

Metallklubben
GuPe