Ackord och timlön till central tolkning!

2004-10-26
Ackord och timlön till central tolkning!

Företaget har på gruppmöten redovisat sin syn på konsekvenserna av ackord och timlön. Från klubben sida har vi i Trycket och på hemsidan påtalat en rad direkta felaktigheter i företagets propagandaoffensiv. Mot bakgrund av företagets information valde metallklubben att skjuta upp medlemsomröstningen så att vi kan få en objektiv information innan medlemmarna tar ställning i medlemsomröstningen kring metalls eller företagets bud.

Som vi skrev här på hemsidan den 21 oktober i ”Medlemsomröstningen skjuts fram” och ”Kritik av företagets agerande” (läs de gärna igen) så kräver metallklubben ett slut på företagets direkt felaktiga information.

För att få en så objektiv information som möjligt så har metallklubben krävt att vi och företaget gemensamt begär att de centrala parterna kommer hit och reder ut vad som gäller vid ett eventuellt införande av ackord och timlön.

Idag , tisdag har metallklubben och företaget enats om att begära en tolkning av ackord och timlön från de centrala parterna. Parterna begär också att de centrala parterna ska genomföra denna tolkning av ackord och timlön så snart det är möjligt.

Förhandlingskommittén
GuPe