Ännu inget löneavtal klart

2004-08-20

Ännu inget löneavtal klart

Löneförhandlingen denna vecka gav inte det resultat som klubbens förhandlare satt som nivå för att godta en överenskommelse. Det är inte mycket som skiljer parterna åt. Men trots att företaget redovisar det bästa resultatet någonsin vill företagets förhandlare inte sätta pricken över i för att nå en överenskommele som klubben kan rekommendera medlemmarna att anta.

I förhandlingarna om lönenivåer har klubben accepterat en ökning som skulle ge alla metallare ett lönelyft motsvarande 2% från 1 april. Ökningen av revisionerna i januari ska också enligt tidigare överenskommelse räknas in i löneavtalet för 2004. Totalt innebär det en ökning på 2,2%. Det är ca 0,2% lägre än den nivåökning som andra Volvoklubbar fått. Från klubbens sida är det acceptabelt med tanke på det totala löneläget.
Det som skiljer parterna åt är storleken på det engångsbelopp som ska kompensera oss för den lägre lönenivåökningen under detta år. Dessutom har företaget kopplat ihop löneavtalet med arbetet med nytt lönesystem på ett sätt som inte är acceptabelt.
Klubben förhandlare kommer att sammanställa ett helhetsförslag till företaget och genomföra en slutförhandling på torsdag nästa vecka. Om ingen uppgörelse kan träffas då är situationen ohållbar och frågan om företagets vilja att komma överens med Metallklubben måste ifrågasättas.
En eventuell uppgörelse under nästa vecka kommer att vara preliminär. För att den ska gälla kommer förtroendevalda och medlemmarna att få ta ställning till avtalet innan det skrivs på.

förhandlingskommittén/joc