Arbete montering V32-vad gäller?

2004-07-02

Förhandlingarna avslutade – ordinarie arbetstid gäller
Vi i gruppstyrelsen montering har tidigare redogjort för de förhandlingar som vi fört med monteringsledningen angående arbetets förläggning V32. Nedan följer en redovisning av vad som kommer att gälla V32 och hur förhandlingarna avlöpt i frågan.


måndag 06.48-16.00
tisdag 06.48-16.00
onsdag 06.48-16.00
torsdag 06.48-16.00
fredag 06.48-11.30

All tid utanför ovan angivna tider betalas som produktionsövertid.
Tid efter 11.30 fredag betalas som produktionsövertid helg.
För a-skift gäller att ordinarie arbetstid slutar 08.00 fredag.
Arbetstid mellan 08.00-11.30 fredag betals som produktionsövertid vardag.

Under förhandlingarna med monteringsledningen har ett flertal förslag diskuterats. Dessa hade arbetstiden förlagd mellan onsdag och fredag/lördag. Eftersom dessa arbetstider avvikit kraftigt från en ordinarie vecka så har också nån form av extra ersättning diskuterats. I ena förslaget med lördagen som arbetstid så var företagets bud 1500 kronor extra och gruppstyrelsens 2400 extra. Partena kunde dock inte komma överens. Då kom företaget med andra förslag. Det andra förslaget utan lördag som arbetstid innehöll ingen extra ersättning, möjligen att företaget skulle bjuda på fika. Gruppstyrelsens la då ett förslag på en extra ersättning på 20 kronor timmen eller 650 kronor för hela veckan. Gruppstyrelsens motiv för den extra ersättningen var att det var rimligt med tanke på arbetstiden, tre dagar efter varandra med 10, 12 och 12 timmar.
För att citera företagets informationsblad som kom igår så
”godtog inte delegaterna från företaget” att betala en extra ersättning för den extra insats som den komprimerade arbetstiden innebär.
Företaget beslöt i det läget att avsluta förhandlingarna om förändringar av arbetstiden för V32 och att arbetet ska ske enligt tidigare överenskommelse om dagtidsarbete. (Se arbetstiderna ovan.)

Erik P gruppordf.