Arbete under semester vecka 32

2004-06-29

Gruppstyrelsen har idag informerats av företaget att problem uppstått vad gäller inplanerat arbete V32.

Sedan tidigare har gruppstyrelsen träffat avtal om semesterarbete för igångkörning av löpande bandet. Avtalet avsåg arbete under måndag till fredag den veckan. Företaget har idag informerat att igångkörningen kanske sker först på onsdag eftermiddag. Detta har föranlett företaget att förvarna att man vill ha en förhandling med gruppstyrelsen om ev. förändringar av arbetstiderna den veckan. Gruppstyrelsen är beredd att ta den förhandlingen, men vi ser gärna att ni medlemmar som ska arbeta V32 hör av er med synpunkter till gruppstyrelsen montering innan vi sätter oss i förhandlingarna.

Erik P, gruppordf