Arbetet med ett nytt lönesystem återupptas

2004-11-03
Arbetet med ett nytt lönesystem återupptas

Under onsdagen den 3/11 träffades de centrala parterna, dvs Teknikföretagen och Svenska Metallindustriarbetareförbundet i Umeå för att bl a reda ut begreppen runt ackord och timlön. Detta med anledning av att informationen, som gått ut den senaste tiden har upplevts som förvirrande.

I samband med denna träff kom också Företaget och Metall-klubben överens om att återuppta arbetet med ett nytt lönesystem. 

Metallklubben återkommer med en fyllig information om vad som framkommit i överläggningarna under morgondagen.

Metallklubben
GuPe