Arbetets Värde – nytt på hemsidan!

2004-11-10
Arbetets Värde – nytt på hemsidan!

Ta dig lite tid att titta igenom det nya avsnittet på hemsidan som vi kallad ”ARBETETS VÄRDE”. Du ser den i vänsterspalten.

Metallklubben har under en lång tid arbetat med arbetets innehåll och värde. Vi har här kortfattat försökt att sammanställa vår syn på vad som är ett gott arbete. Du kommer säkert att tycka det är intressant.

Under rubriken ”Arbetets Värde” går vi igenom vad som kännetecknar Det Goda Arbetet. Hur arbetsorganisation, lönesystem och kompetensutveckling hänger ihop

Vi redovisar också hur betydelse IT har i arbetslivet idag samt vilka Strategier som företagen har idag.
Ta dig tid att gå igenom websidorna!

Metallklubben
GuPe