Avtal om rasttider löpande bandet

2004-12-29
Avtal om rasttider löpande bandet


I förhandlingarna med monteringsledningen i frågan om arbetstider, fikaraster etc vid löpande bandet så har ett avtal träffats. Det innebär i stort sätt att det körsätt som tillämpas idag avtalats om.

Avtalet innebär:
-Uppstart. Bandet startar 4 minuter efter skiftets början, d.v.s. 05.52 resp. 14.34
-Avslutande takt. Tre minuter innan varje rast etc går en signal om att den hytt man monterar på ska slutföras.
-Pauser. 20 minuter första fika, 18 minuter andra fika.
-Lunch/middag. 40 minuter
-Arbetstakt och analyser. Bandet går med 3 minuters takttid. Procentuella påslag i analyserna blir följande:
· Personlig fördelningstid = 3%.
· Verktidsberoende fördelningstid= 3,39%
Denna tid är den tid som ges för att utföra sånt som inte är direkt analyserat. T.ex. att slänga skräp i papperskorgen, backa ut och dra om en skruv, hantera skadat material, beställa material. Det innebär att man i snitt har ca 6 sekunder per treminuterstakt (utöver det analyserade arbetet) att utföra sånt som ovanstående.
I övrigt så finns inga arbetskrav definierade. Städning ingår t.ex. inte. Det kan dock ske om PL kommer och säger att det ska städas i samband med ett stopp på bandet.