Avtal som rör semestern

2004-06-30
Vi har flera lokala avtal som är skrivna med anledning av semestern och dess förläggning. Dessa avtal finns att läsa här på hemsidan.

Här följer en kort sammanfattning av de olika avtalen och dess innehåll. Mer utförligt finns avtalen beskrivna under ”Avtal och löner/Lokala avtal” som du kan klicka fram här till vänster.
1 Förkortad semester
Avtalet reglerar ersättningen om man på grund av arbetet är tvungen att förkorta eller flytta sin semester.

Blir du erbjuden att arbeta över på helg i anslutning till semestern får du tio timmar extra i komp. Måste du förkorta din semester så får du en timme extra i kompbank för varje timme du arbetat.
2. Förskottssemester
Förskottssemester är en överenskommelse som ger de nyanställda med tillsvidareanställning vid företaget möjlighet att få betald semester när man nybörjat.
3. Full skiftersättning vid semester
För att underlätta och stimulera till största möjliga flexibilitet vid / under semesterperioderna är parterna överens om att ingen reducering av inkomsten ska ske för skiftarbetande personal som förändrar sin arbetstid under företagets ordinarie semesterperiod samt två veckor före och två veckor efter semesterperioden.

GuPe