Engångsbelopp när vi utarbetar nytt lönesystem

2004-11-09
Engångsbelopp när vi utarbetar nytt lönesystem

Att parterna är överens om att fortsätta arbetet med nytt lönesystem är en sak. En annan sak är också att göra det. Med anledning av detta har Metallklubben och Företaget enats om följande:

Engångsbelopp
· Engångsbelopp på sammanlagt 3600 kronor kommer att betalas under tiden att arbetet med nytt lönesystem fortskrider. Engångsbelopp betalas vid tre tillfällen.
För kvartal 3/04 utbetalas 600 kr i engångsbelopp
För kvartal 1/05 utbetalas 1200 kronor i engångsbelopp
För kvartal 2/05 utbetalas 1800 kronor i engångsbelopp.
Tidpunkt för när beloppen utbetalas är ännu inte fastställda. Beloppen påverkas av arbetstidsmått och närvaro.

Mål: Klart till semestern
· Målsättningen är att bli klar till semestern, men tidplanen är förlängd till 31 oktober 2005. En kontrollstation är utsatt till april.

Så snart som möjligt
· Arbetet ska starta så snart som möjligt. Vissa förändringar kommer att ske med arbetsgrupper som tidigare var igång.

Klubbstyrelsen
JOC