Extrainsatser även denna helg!

2004-09-09
Den extrainsats som genomfördes förra helgen visade sig vara otillräcklig. Därför har Metallklubben och Företaget suttit i förhandlingar om nya åtgärder. Parterna har enats om extrainsatser i helgen samt en snabbare hantering av andra förhandlingsfrågor.

Efter förhandling har parterna enats om följande:

Under kommande helg görs en extra insats för att köra igen av eftersläpet och arbeta ner den stora mängd av hytter som har kvalitetsbrister.

100 kr extra eller tid i kompbank
För varje arbetad timme betalas ordinarie lön, produktionsövertid samt 100 kr i extraersättning.

Den enskilde kan, om man så önskar, begära att istället för extrabetalningen per timme, lägga en komptimme i bank per arbetad timme. Detta är speciellt för denna helg. Om ett längre avtal om produktionsövertid träffas framöver, så kan denna del av avtalet se annorlunda ut

Avtalets omfattning
Extraersättningen gäller efter den ordinarie arbetstidens slut på fredag och under lördag. Eftersom det är normaltid denna fredag innebär det övertid efter klockan 13.42 för skiftare och 11.30 respektive 1600 för dagtidspersonal beroende på arbetsschema.(Eller efter 10.30 respektive 15.00 inom flextidsramen).

Skyddsåtgärder
Parterna är också överens om att speciell uppmärksamhet ska riktas mot den justeringsverksamhet som ska ske på monteringen. Där måste arbetet ske på ett ur skyddssynpunkt säkert sätt.

Redovisning av kapacitet
Avtalet gäller endast denna helg. Efter helgen är parterna också överens om följande åtgärder för att på ett planerat sätt kunna se hur produktionen ska klaras under hösten.
Under nästa vecka redovisas en handlingsplan för att;
· Hålla dagsbalanserna
o tekniska brister
o bemanningsbrister
o kvalitetsbrister
0 Köra igen eftersläpet
o Tidplaner
o Övertidsbehov
o Omfattning

Övriga förhandlingspunkter
Parterna är också överens om att under nästa vecka så ska företaget redovisa sin syn på ett antal för metallmedlemmarna viktiga frågor.
· Det uppsagda lönesystemet .
· Avtalspension.
· Brott mot överenskommelser

Metallklubben har meddelat företaget att innan dessa svar kommit så ser sig metallklubben inte ha medlemmarnas mandat att teckna nya överenskommelser om extrainsatser och produktionsövertid!

Parterna är överens om att den extra ersättningen på 100 kr per timme eller komptid är en stimulans för att få en så kraftfull insats som möjligt mot eftersläpet.

Vi återkommer med mer information via Tycket eller på hemsidan under nästa vecka.

Förhandlingskommittén

GuPe