Fel på lön! Fall 1: Tappad ordinarie lön

2005-01-04
Fel på lön! Fall 1: Tappad ordinarie lön


Under rubriken Fel på lön! kommer vi en gång per vecka att redovisa några exempel på fel som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer fall 1.

Följande hände:
H: fick vid den sista lönerevisionen i september 2003 en höjning till steg 6. Hans löneökning blev 1100 kr/månad. Han fick den retroaktiva höjningen för oktober och november på decemberlönen. Han tittade på lönebeskedet och såg att höjningen var inlagd och allt var gott och väl.

Han fick dock bara den retroaktiva höjningen för två månader och därefter försvann steg 6. Han fick alltså tillbaka steg 5 – ett lönefel på 1100 kr/månad. Det tog ett antal månader innan H. upptäckte felet.

Åtgärder:
Ett första besked från produktionsledaren till H. var att inte han inte fått höjningen alls – alltså att hans lön var rätt.

I juni tog han kontakt med metallklubben som snabbt kunde konstatera att H. hade fel lön. Metall blev överens med företaget att fel lön utbetalats och allt skulle korrigeras. Rätt lön skulle läggas in och retroaktiv lön på 7 700 kr betalas.

I juli kom rätt månadslön samt 4 400 kr i retroaktiv ersättning från Proffice. Efter ytterligare kontakt med företaget från Metalls sida så kom den sista lönekorrigeringen på 3 300 kr i september.

Ett år efter lönehöjningen till steg 6 var lönen korrekt och slutligt justerad.

Slutsatser:
Hur kunde detta ske?
– Datasystemet som hanterar våra löner fungerade inte korrekt, rätt lön las inte in.
– Proffice betalade i första läget bara retroaktiv lön för de månader som de hade administrerat våra löner.

Har företaget kontrollerat om det skett för fler?
Kontroll har inte skett av alla löner.

Kan det hända igen?
Det är ett fel som eventuellt kan uppstå fler gånger.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben

GuPe