Fel på lön?

2004-11-24
Fel på lön?

När vi arbetar så har vi rätt till lön. Företaget står i skuld till oss för det arbete som vi utför, på samma sätt som företaget är skyldig att betala för en vara som levererats från en underleverantör.

Vi har i förtroende överlåtit till företaget att hålla koll på hur mycket vi ska ha i lön, därför är det också viktigt att det blir rätt. De flesta av metallmedlemmarna litar på företaget gör rätt.

Under året som Proffice har haft lönehanteringen så har det uppstått några felaktigheter på lön som vi tidigare inte råkat ut för.

Systemet för löneutbetalning innehåller flera steg, där alla måste vara riktiga föra att du ska få rätt lön.

· Du ska koda rätt i Tidinfo.
· Din PL måste kontrollera att allt är rätt, samt attestera kortet.
· Företagets löneadministration måste skicka rätt underlag till Proffice.
· Dataprogrammet ska fungera korrekt och betala efter de ersättningar som du ska ha.
· Proffice måste kontrollera och justera eventuella felaktigheter.

De kommande veckorna kommer vi under rubriken ”Fel på lön?” att redovisa ett tiotal av de fall som uppstått under året och som vi fått rätta till.

Vi vill med dessa exempel visa på några av de felaktigheter som dina jobbarkompisar råkat ut för och att det är viktigt att just du kontrollerar ditt lönebesked för att säkerställa att du får rätt lön.

Vi kommer att starta med ”Fel på lön?” under nästa vecka.

Metallklubben
GuPe