För lite övertidsersättning!

2004-10-28
För lite övertidsersättning!

Det senaste lönebeskedet var inte korrekt för de som arbetat övertid. På de helger metallklubben tecknat avtal om produktionsövertid saknas det ersättning. Det handlar om mellan 14 och 21 kr för lite per övertidstimme.

Lönebeskedet vi fått nu i oktober har tilläggs- och avdragsperiod för veckorna 36 – 40.

Metall hade tecknat avtal om produktionsövertid för helgerna veckorna 36, 37 och 38. För dessa helger har inte produktionsövertidsersättning betalats.

För dagtidare saknas 14.28 kr per övertidstimme.
För skiftarbetare saknas 21,29 per övertidstimme.

Justering av den felaktiga övertidsersättningen kommer (förhoppningsvis) att betalas ut på novemberlönen.

För vecka 36 fanns avtal om 100:- extra per övertidstimme vilket vi förutsätter att detta är utbetalt till de som arbetade övertid denna helg.

För vecka 37 och 38 fanns avtal om 100 extra per övertidstimme eller 1 timme till kompbank. Vi förutsätter att detta är utbetalt till de som arbetade övertid dessa helger. .
Kontrollera gärna lönebeskedet en extra gång för att säkerställa att du fått denna ersättning.

För helgen vecka 39 fanns inget avtal om produktionsövertid, men företaget utlovade ensidigt produktionsövertid plus 100 kr extra per övertidstimme.
Metallklubben
GuPe