Företagets information – en genomgång

2004-10-15
Företaget gick i början av vecka 42 ut med en information inför omröstningen om lönesystemet. Det är mycket ovanligt att ett företag försöker påverka en medlemsomröstning inom fackföreningen på detta sätt.

Metallklubben känner sig därför tvungen att kommentera de påståenden som företaget gör där. Här följer en genomgång av några av företagets påståenden. Rubrikerna är citat från företaget, våra kommentarer är texten. Den som vill ha en fullståndig genomgång kan kontakta metallklubben.

”Säg JA till fortsatt arbete med lönesystemet”
Metallklubben vill ha ett lönesystem, det är företaget som sagt upp det gamla, utan att vi har ett nytt. Alla vill nog ha ett nytt system, men företaget vill diktera villkoren för ett nytt system.

”Förutsättningslöst börja arbetet”
Det är naivt att tro att arbetet med ett nytt lönesystem ska kunna bedrivas förutsättningslöst. Företaget sätter själva förutsättningar, t.ex genom att avfärda de tidigare överenskomna riktlinjerna. Det, om något, är att sätta förutsättningar för ett fortsatt arbete med lönesystemet.

”Oberoende parter”
Vi har sagt JA till att utomstående ”medlare” kan resonera med oss om de punkter som vi inte har kunnat enas om, men det är ändå parterna här på Volvo som gemensamt kan skapa ett hållbart lönesystem

”Okontrollerad löneglidning”
Det gamla lönesystemet var höjt till skyarna av företaget så länge löneutvecklingen var måttlig. När våra lönenivåer ökade mer än genomsnittet blev lönesystemet plötsligt det sämsta tänkbara. Nu vill man bara se ”en okontrollerad löneutveckling”.

Vad företaget glömmer att berätta är att Metallklubben föreslagit begränsningsregler så att man som enskild inte kan få en lika snabb löneutveckling som tidigare. Dessutom, om man följer lönestatistiken noggrant, har vår löneutveckling inte avvikit så dramatiskt från andra Volvoklubbar som företaget vill påskina. Lönesystemet har dessutom påverkats av andra orsaker än lönesystemet, t.ex gav införandet av VAT-systemet en lokal löneökning.

”Företaget vill inte införa ackord”
Det är skillnad på ackord och ackordslön. Ackord betyder prestation per tidsenhet. I praktiken hade vi gruppackord på fabriken där det fanns prestationskrav i form av timtakter eller antal hytter eller detaljer per dag. Företaget använder också tidsunderlag som styr prestationskraven. Dessa produktionskrav vill företaget inte ta bort.

Vad företaget däremot inte vill är att prestationskraven ska kopplas till löneformen ackordslön och timlön med penningfaktorer. Sådana kopplingar finns t.ex. på Volvo i Göteborg och dom har inte haft sämre löneutveckling än oss de senaste åren.

”Ja till 3600 kr”
Rösta på företagets förslag och få 3600 kr är ett röstfiske av sällan skådat slag. I vår medlemsomröstning går företaget in och säger sig bjuda 3600 kr till alla.

Vi har idag ett avtalslöst tillstånd på fabriken. För att kunna arbeta vidare med ett nytt lönesystem fram till semestern 2005 begärde metallklubben 3600 kr i engångsbelopp till alla. Företaget bjöd 1400 kr fram till nyår 2005. Det var inte acceptabelt. Efter en del förhandlingsturer så accepterade företaget klubbens krav på 3600 kr till alla fram till semestern. Detta engångsbelopp ska ses som en ersättning för att det inte sker några revisioner i trappor eller grupptillägg under denna tid, inte som ett ensidigt erbjudande från företaget.

Inte retroaktiva lönen
Några medlemmar har frågat om företaget skriver om de retroaktiva pengarna som kommer från avtalshöjningarna för 2004. Det kan vara lätt att göra den tolkningen. Så är inte fallet. Det retroaktiva engångsbeloppet på 3 152 kr kommer att betalas ut på oktoberlönen och påverkar inte av diskussionen om lönesystem.

Klubbstyrelsen
GuPe/JOC