Glad på jobbet! ?

2004-10-10
Trycket medger ödmjukt att det finns andra tidningar och publikationer som också kan innehålla klokskap. Speciellt när vi befinner oss i en situation där mungiporna har en tendens att dra sig nedåt kan det vara nyttigt att påminna om arbetsglädje.

Arbetsmiljötidningen DU & JOBBET skriver om arbetsglädje. Birger Rexed, en av författarna till boken Långtidsfrisk, sammanfattar sin syn med följande kloka tankar:

3 bra förutsättningar för arbetsglädje…
1. Arbetet måste ha en mening – men vad som ger mening är individuellt.
2. Arbete ska gå att påverka – i den mån man har behov av det.
3. Man bör dela grundläggande värderingar med de andra på jobbet – obs, inte samma sak som att alla ska tycka exakt lika!

.. och 4 effektiva sätt att döda den
1. Låt konflikterna gro.
2. Tillåt ledarskapet att vara dåligt.
3. Nonchalera människors behov och önskemål.
4. Ha ett pressat schema utan utrymme för samtal.