Gruppstyrelsen hälsar alla nyanställda välkommen till Logistikavdelning

2004-07-08

Gruppstyrelsen hälsar alla nyanställda välkommen till Logistikavdelning


Logistik genomgår en förändring i arbetsupplägg som ska passa till det nya upplägg som monteringen kommer att ha efter semestern. I denna omställning har det varit nyanställningar vid logistiks avdelning för inflöde och utflöde av material och hytter

Vi från gruppstyrelsen vill hälsa alla nya metallare på logistikavdelningen välkomna. Vi kommer att genomföra en av de största förändringar på avdelningen och det kommer ni att delta i. Ni kan alltid kontakta oss om det är något ni undrar över eller om ni behöver hjälp.
Vi passar även på att hälsa alla en trevlig semester, och hoppas att ni vilar ut er så att ni kommer igen efter semestern med nya krafter.

Östen Eriksson
Ordförande