Information DO 4

2004-09-03
Alltsedan projekteringen av ny Grundlack har det varit känt att en skara operatörer på måleriet kan komma att bli övertaliga


Alltsedan projekteringen av ny Grundlack har det varit känt att en skara operatörer på måleriet kan komma att bli övertaliga.
Ett större informationsmöte hölls i mitten av maj detta år för att försöka ge en del vägledning av vad som komma skall.
Nu när den nya ståtliga Grundlacken står klar har diskussionerna kring övertalighet intensifierats, därför höll gruppstyrelsen och måleriledningen ett gemensamt ”uppföljningsmöte” om detta.

Tyvärr kommer ett antal operatörer att tvingas lämna måleriet för andra arbetsuppgifter i slutet av detta år.
Hur många det exakt blir är dock inte helt klart. Men vi kan konstatera att det 35-tal som nämndes tidigare i år ej kommer att bli aktuella för ”omplacering”, snarare ett CIRKA 20-tal. Detta är ju glädjande MEN vi vill dock påpeka att det INTE är några definitiva siffror, då läget kring våra sjukskrivna, tjänstlediga och föräldralediga ej är glasklart.

Ett stort jobb har lagts ner för att hitta nya arbetsuppgifter för en del av våra medlemmar och detta har gett effekt.
Bland annat har några fått jobb på andra ställen, såsom på CKD.
Och om turen är med oss kanske möjligheten till avtalspension kan ges till någon eller till några av våra äldre ”trotjänare”, antingen redan i år eller till nästa år.
Men som vi vet så finns det ett skriande behov av personal på många olika ställen i fabriken, så sök om intresset finns!

Gruppstyrelsen har full förståelse för att många är oroliga för vad som kommer att hända med deras jobb, men tyvärr så måste denna process ha sin gilla gång, men vi hoppas och tror att våra medlemmar på DO 4 har förståelse och överseende med detta.
Vår ambition och vårt mål är att vara klar, senast, till slutet av november för att då kunna presentera ett färdigt förslag.

För övrigt kan vi nämna att måleriet ”tuffar” på enormt bra, med stigande intäkter och förbättrade siffror vad gäller kvalitet och timtakter. Och det slit och släp som metalls medlemmar plöjt ned i måleriet är beundransvärt bra!!

Gruppstyrelsen UC