Ingen sprit inom vår klubb!

2004-10-14
Under gårdagen kom information om porrklubbsbesök och dyra spritnotor inom Metall avdelning 112 i Trollhättan.

Det är skandalöst att använda metallmedlemmarnas pengar på ett sådant sätt. Det skadar fackföreningen och de ideal som fackföreningen står för.

Det är med ilska och bestörtning vi tar emot uppgifterna om hur medlemspengar använts inom metallavdelningen i Trollhättan. Som förtroendevalda har vi ansvar att förvalta medlemmarnas pengar på bästa sätt. Att svika ett sådant förtroende på detta sätt är oförsvarbart.

Inte i metallklubben
Inom metallklubben här på Volvo har vi sedan länge en policy att använda medlemspengar mycket restriktivt. Aldrig förekommer det alkohol på arrangemang som Volvoklubben bekostar. Den som är intresserad att veta hur metallklubbens pengar används kan kontakta vår kassör, Ivar Stenberg för vidare information.

Inte i avdelningen
Volvos metallklubb skrev också en motion till metallavdelning 230 för cirka 15 år sedan. I den begärde vi att det inte ska vara möjligt att representera med alkohol inom avdelningen. Den motionen antogs och sedan dess sker ingen representation där alkohol ingår inom metallavdelningen.

Så inom Metallklubben på Volvo Umeå och Metallavdelningen i Umeå har vi ”rent mjöl i påsen”. Den ilska och vrede som många medlemmar känner är lika stor bland oss förtroendevalda i metallklubben.

GuPe