Inget avtal om löner efter fredagsförhandlingen

2004-07-07

Metallklubben försökte under fredagen (2 juli) att nå ett avtal om lönerna för 2004. Parterna närmade sig varandra men på den avgörande frågan om engångsbeloppets storlek svarade företaget Nej på Metallklubben förslag. Nästa förhandling sker 18 augusti.

Förhandlingen gick i riktningen att söka en kompromiss i den lokala justeringen så att en del, 0,3 % skulle vara nivåökande och resten betalas som ett engångsbelopp. En nivåökning på 2,0 % skulle ge alla ca 430 kr/mån och tillsammans med engångsbeloppet på 500 kr vilket motsvarar drygt 40 kr/mån hade ett avtal varit möjligt.

Företaget svarade Nej på Metallklubbens krav på 500 kr i engångsbelopp. Företaget kunde endas tänka sig hälften.

Klubbstyrelsen har beslutat att stå fast vid kravet på ett engångsbelopp på 500 kr. Detta inte minst med tanke på att företagsledningen samma dag som förhandlingen presenterade siffror som visar att det aldrig gått bättre för företaget än för närvarande.

Fler detaljer från förhandlingen kommer efter semestern.

Förhandlingskommittén/joc