Ja till nytt löneavtal!

2004-09-07
Metallarbetarna på fabriken har röstat JA till förslaget till nytt löneavtal. Det innebär att de nya lönenivåerna börjar gälla från och med oktober. På oktoberlönen kommer också de retroaktiva lönerna för perioden april – september.

Med valresultatet som grund kommer Metallklubben under veckan att skriva under avtalet om löner för år 2004.

Löneökningen gäller från den 1 april 2004. Lönerna justeras med de nya nivåerna i samband med oktoberlönen

Retroaktiv lön för perioden april – september kommer att betalas ut i samband med oktoberlönen. Den som har full närvaro under perioden får på oktoberlönen ett engångsbelopp på 500:- samt 442 kr x 6 månader. Det ger ett engångsbelopp på 3 152 kr. Vid frånvaro räknas beloppen ner i förhållande till frånvaron.

Här på hemsidan kommer vi att lägga in de nya nivåerna under september månad.
Förhandlingskommittén

GuPe