Klubben startar insamling för flodvågens offer!

2005-01-04
Klubben startar insamling för flodvågens offer!


Metallklubben kommer så snart det är tekniskt möjligt att starta en insamling till flodvågens offer. De övriga personalorganisationerna kommer också att delta i insamlingen.

Metallklubben har utmanat företaget att lägga samma summa som vi anställda samlar in. Företaget har ja till detta och kommer att betala ut samma belopp som vi samlar in.
Ni kommer alla att få möjlighet att teckna er för ett löneavdrag på 100 kr. Det som fattas är ett OK från Proffice att det är tekniskt möjligt med den typen av löneavdrag.

Vi planerar att starta insamlingen i nästa vecka.

Metallklubben
GuPe