Klubbens största möte!

2004-10-11
Medlemsmötet förra veckan blev metallklubbens största möte genom tiderna. Exakt hur många vi var är svårt att fastställa, men en trolig uppskattning är cirka 1200 metallare. Fikabrödet hade en rykande åtgång och ingenstans på fabriken pågick verksamhet.


Tyvärr hade vi lite problem med ljudet i början, trots att vi köpt ”ljudgaranti” av det företag som var ansvarig för ljudet.

Metallklubben vill på detta sätt tacka alla medlemmar för det stöd som vi får i vårt arbete.

Metallklubben
GuPe