Kontinuerlig körning – vad gäller?

2004-10-26
Tillämpningen av kontinuerlig körning är uppsagd på driftområde 2 och 3.

Det stora medlemsmötet på UE beslutade detta. I tolkningen av vad som gäller har metallklubben och företaget idag suttit i förhandling. Parterna har inte kunnat enas om tolkningen av det avtal vi idag har om kontinuerlig körning. Här följer en redovisning om vad som gäller just nu.
Ingen enighet
Vi har idag inte kunnat enas i tolkningen av avtalet om kontinuerlig kröning. Företaget vill schemalägga alla raster och pauser för personalen på driftområde 2 och 3. Vi hävdar att det är i strid med det lokala avtalet om kontinuerlig körning.

Klubbens tolkning gäller
Till dess att annat beslutas av centrala parter eller arbetsdomstolen så är det metallklubbens tolkning som gäller. Företaget kan, om de så önskar, begära en central förhandling i frågan.

Inget rastarbete från torsdag
Från torsdag den 28 oktober kvarstår inte kraven på bemanning på raster och pauser på DO 2 och DO 3. Alla har alltså möjlighet att fika och äta tillsammans med sina arbetskamrater.

Förhandlingskommittén
GuPe