Läget i frågan om kontinuerlig körning på Kaross

2004-10-25
Läget i frågan om kontinuerlig körning på Kaross


Uppsägningstiden för tillämpningen av kontinuerlig körning på driftområdena 2 och 3 gå ut nästa vecka, 28 oktober. Företaget har meddelat att dom tänker schemalägga raster och fika. Gruppstyrelsen på Kaross motsätter sig detta och förhandlingar i frågan har flyttats till företagsnivå.

Det handlar om en MBL-förhandling och företaget kan inte genomdriva något beslut innan förhandlingen är avslutad. Nästa förhandling är satt till 4 november.

Om parterna inte kommer överens lokalt kan fråga drivas till central förhandling eftersom det rör sig om en tolkningstvist om ett lokalt kollektivavtal. Företaget kan inte genomföra någon schemaläggning innan en eventuell central förhandlingen är genomförd.