Ledningen går sin egen väg…….

2004-09-23
Metallklubben har inte tecknat avtal om extra insatser på övertid denna helg. Motivet till detta har vi skrivit om i ett TRYCKET som delats ut på fabriken under torsdag förmiddag.

Nu har företaget valt att gå ut med ett eget erbjudande om övertid. De skriver i ett mail till metallklubben:
”Vi kommer idag att gå ut med förfrågan om produktionsövertid. Vi kommer att erbjuda produktionsövertidsersättning plus 100:- per arbetad övertidstimme. Erbjudandet ges per individ och i de verksamheter där behov finns.
I huvudsak gäller det DO2 med dess stödfunktioner såsom Logistik m.fl.”

Metallklubbens kommentar till detta är följande:

Ej produktionsövertid
För att ett avtal om produktionsövertid ska vara giltigt måste båda parter, metallklubben och företaget, gemensamt vara överens om detta. Eftersom parterna inte enats om detta finns idag inget avtal om produktionsövertid.

Sämre än med avtal
Det erbjudande som företaget går ut med är sämre än det avtal som metallklubben tecknade för förra helgen. I det erbjudande som företaget ger så finns ingen möjlighet att lägga extra ersättningen i kompbanken så som det var förra helgen.

Risk för ”vilda västern”
Ersättning för vanlig övertid är 85 kr för dagtidare och 99 kr för skiftare på helgen. Företaget väljer nu att erbjuda 199 kr för dagtidare och 220 kr för skiftare i ersättning för vanlig övertid.

Från klubbens sida ser vi med förvåning på att företaget inte längre anser det nödvändigt med avtal vid extraordinära insatser. Det öppnar vägen för ”vilda västern” vid övertidsarbete.

Eftersom erbjudandet om extrabetalning är enskilt riskerar villkoren att bli olika beroende var man jobbar. På en avdelningen bjuds det mer och på en annan avdelning bjuds det mindre. Denna brist på respekt för kollektiva avtal kommer bara att skapa problem för framtiden.

Tänk på detta
När det inte finns något avtal tecknat måste du, om du funderar på att arbeta övertid, tänka på detta:
· Säkerställ att du verkligen blivit erbjuden att arbeta övertid av din chef, gärna skriftligt.
· Säkerställ att du får den ersättning som de utlovar, gärna skriftligt.

Metallklubben
GuPe/JOC