Löneökningarna inlagda på hemsidan

2004-10-04
Nu är samtliga löneökningar inlagda här på hemsidan. Gå in på ”avtal och löner/lön” så hittar du lönenivåerna för respektive steg. I löneförhandlingarna så kom parterna överens om en generell ökning på 442 kr till alla.

Lönesystemet är uppsagt så det finns idag inga steg eller grupptillägg att förhålla sig till. Däremot får du den lön du haft tidigare och även den löneökning som vi fastställde i löneförhandlingarna strax efter semestern.

442 kr till alla
I löneförhandlingarna så ökade allas löner med 442 kr från och med denna månad. Dessutom ska ett engångsbelopp och retroaktiv lön utbetalas till alla

3 152 kr i engångsbelopp
Retroaktiv lön för perioden april – september kommer att betalas ut i samband med oktoberlönen. Den som har full närvaro under perioden får på oktoberlönen ett engångsbelopp på 500:- samt 442 kr x 6 månader. Det ger ett belopp på 3 152 kr. Vid frånvaro räknas beloppen ner i förhållande till frånvaron.

Inget lönesystem
På grund av att vi inte har ett lönesystem så finns det ingen möjlighet för någon att klättra i trappor eller att få ytterligare grupptillägg.

Förhandlingskommittén
GuPe