Lönesystemet – en lägesrapport

2004-12-08
Lönesystemet – en lägesrapport

Arbetet med nytt lönesystem har ännu inte påbörjats. Under december ska parterna enas om ett arbetssätt och en organisation för detta. I januari ska arbetet kunna påbörjas med hög prioritet.

Vid den senaste förhandlingen hade parterna en diskussion om hur arbetet med nytt lönesystem ska bedrivas. Detaljerna kring detta gavs i uppdrag till en mindre arbetsgrupp att reda ut. Målsättningen är att vara färdiga till semestern men arbetet kan förlängas till 31 oktober om det behövs.

Förutsättningarna att bli färdiga denna gång borde bara bättre nu när de centrala parterna givit rekommendationer i de frågor som tidigare förlamat arbetet. Både Metallklubben och Företaget har accepterat rekommendationen.

Under arbetets gång kommer engångsbelopp att utbetalas vid tre tillfällen. 600 kronor för kvartal 4/04 utbetalas i februari. 1200 kronor för kvartal 1/05 utbetalas i maj. Slutligen utbetalas 1800 kr för kvartal 2/05 i augusti.

Förhandlingskommittén
joc