Med anledning av katastrofen i Asien

2004-12-29
Med anledning av katastrofen i Asien

Metallklubben har en fritidsförsäkring för alla medlemmar. Om ni personligen är berörd av katastrofen kan ni kontakta vår försäkringshandläggare Ivar Stenberg, telefon 70 72 18. Ni kan också kontakta försäkringsbolaget Förenade Liv.

Här nedan följer information från Förenade Liv.

Vi på Förenade Liv gör allt vi kan för att hjälpa våra kunder. I ett första skede kommer vår samarbetspartner inom olycksfallsförsäkringen, Kris- och Traumacentrum vid Danderyds sjukhus, finnas tillgängliga för kunder och anhöriga som drabbats. I detta akuta läge är inte några detaljfrågor om försäkringens giltighet avgörande, utan de tar emot alla samtal de får från våra försäkrade.
Vår egen kundservice (kundtjänst och skador) står också till förfogande för frågor från kunder och drabbade.

Telefonnummer
Förenade Liv, kundtjänst 08-700 40 80
Förenade Liv, olycksfallsförsäkring
Kenne Karlsson
08-772 70 49
Helga Sedman
08-772 73 85
Kris- och Traumacentrum, Danderyds sjukhus
Per Sandberg
0709-12 96 52
Metallklubben

GuPe/IS