Missvisande uppgifter om semesterdagar!

2004-06-24

De starka reaktionerna på uppgifterna om antalet semesterdagar var befogade. Uppgifterna under kolumnen ”att ta ut på arbetsdagar med din uttagsfaktor …..” som finns i Tidinfo ger en felaktig bild. Företaget håller också med om detta.

Intensiva diskussioner och förhandlingar har förts om semesterdagarna under den senaste månaden. Klubbens krav har varit att de ”försvunna” semesterdagarna ska återställas. Företaget har hänvisat till ett koncernavtal som reglerar den nya metoden med nettosemester. Vid den senaste förhandlingen medgav företaget till slut att sparad semester och femte semesterveckan inte ska räknas ned med uttagsfaktorn.

Under fortsatta arbetsmöten denna vecka mellan klubben och företaget har det visat sig att klubbens tolkning är riktig. Saldobeskedet i Tidinfo redovisar semesterdagarna på ett missvisande sätt.

Den korrekta semesterinformationen i Tidinfo finns i kolumnen ”Intjänade semesterdagar”. När man gör ett uttag av semesterdagar läggs uttagsfaktorn på dessa dagar. Den summa som blir kvar höjs till närmast högre heltal.

Ett exempel: Tvåskiftare med 20 sparade dagar och uttagsfaktor 1.11.
Jag tar ut semester på en förmiddagsvecka.: 5 dagar x 1,11 = 5,55 dagar
20 sparade dagar – 5,55 = 14,45 som höjs till 15 dagar kvar som intjänad och sparad semester. Det gick åt 5 semesterdagar.

Jag tar ut semester på en eftermiddagsvecka: 4 dagar x 1,11 = 4,44
20 sparade dagar – 4,44 = 15,56 som höjs till 16 dagar kvar som intjänad och sparad semester. Det gick åt 4 semesterdagar.

Med detta räknesätt fungerar uttaget i praktiken som tidigare. 20 sparade dagar räcker till att ta ut 20 enskilda semesterdagar, likväl som det räcker till att ta ut 4 semesterveckor som förläggs på förmiddagsveckor.

Det finns fortfarande ett antal specialfall som klubben kommer att titta närmare på. Vi avskriver inte frågan men kommer för närvarande inte att driva frågan till central förhandling eftersom vår kritik och tolkning visade sig korrekt och att systemet i praktiken fungerar på detta sätt.

Metallklubben kräver att semesteruppgifterna i Tidinfo görs om så att inget missförstånd ska behöva uppstå