Nominera till Logistiks gruppstyrelse

2004-12-20
Nominera till Logistiks gruppstyrelse


Nu är det er tur att påverka hur Logistiks gruppstyrelsen ska se ut.

Ordförande, 2 st ledamöte och 4 st suppleanter ska väljas

Kom med förslag till styrelse. Detta är er möjlighet att påverka utgången.Ni kan lämna namn till Joacim Eliasson 7669, Jan-Olof Sjöström 7056, Mikael Boberg 7109, Jan Isberg 7072, Jonas Skillerstedt 7262 eller Curt Norlin 7229

Dagens styrelse betår av följande namn

Ordf.
Östen Eriksson

Ledamöter
Torbjörn Johansson 1 år kvar
Cjell Söderback
Sara Johansson
Tomas Jonsson 1 år kvar

Suppleanter:
Inger Jonsson
Torbjörn Eriksson
Vakant
Vakant

Valberedningens representant
Joacim Eliasson