Ny nationaldag 6 juni

2004-12-07
Ny nationaldag 6 juni

Riksdagens beslut om att nationaldagen 6 juni ska införas som helgdag redan från 2005 ställer till en hel del problem. För vår del påverkas de redan genomförda årsarbetstidsförhandlingarna för 2005. Det återstår också att omförhandla kollektivavtalen inom hela industrins område.

Riksdagens beslut innebär en arbetstidsförlängning på i snitt 2,25 timmar per år. Annandag Pingst inträffar alltid på en måndag, medan 6 juni som helgdag kan inträffa även på lördag och söndag.

I Teknikavtalet står Annandag Pingst uppräknad som arbetsfri helgdag. Vid kontinuerlig drift ingår Annandag Pingst i storhelg och produktionen står stilla om man inte kommit överens om annat. Några regler för Nationaldagen finns inte i Teknikavtalet. 6 juni är vanlig arbetsdag.

Om inte de centrala parterna kommer överens om något annat gäller kollektivavtalet på den punkten oavsett vad riksdagen beslutat. Skulle parterna komma överens om att byta Annandag Pingst mot 6 juni redan i år, måste vi lokalt se över överenskommelsen om årsarbetstiden. Det är nämligen inte samma skift som berörs av ledigheten och det påverkar den totala arbetstiden under 2005.

Förhandlingskommittén
joc