Nyanställdas löner

2004-10-04

Företaget skriver i Senaste Hytt att de övergångsregler som reglerat de nyanställdas löner inte gäller idag. Det är fel! Det finns ett separat avtal om detta. Avtalet gäller tills nytt lönesystem tagits fram eller tills annat system för lönehantering trätt i kraft. Överenskommelsen är daterad 2004-09-16. Och den är (ännu) inte uppsagd av företaget.