Oenighet om ”83-kronan”!

2004-12-29
Oenighet om ”83-kronan”!


Metallklubben och företaget har inte kunnat enas om tolkningen av det lokala löneavtalet som tecknades 2003. Det handlar om den så kallade ”83-kronan” som varje metallare får varje månad.
På grund av oenigheten har metallklubben lagt ett tolkningsföreträde. Företaget kan nu välja att gå till central förhandling i frågan.

I löneavtalet 2003 så hade parterna svårt att enas om hur höga löneökningarna skulle bli. Företaget ville inte att vi skulle få generella belopp som redovisades som löneökningar Parterna enades därför om att lägga in 83 kr som rullande månadsutbetalning till alla. Detta skulle betalas ut varje månad till dess att det nya lönesystemet var klart. Därefter skulle det läggas in i det nya lönesystemet.

Företaget begär nu att de 83 kronorna per månad ska tas bort från den 1 januari. Företaget vill sedan att det ska läggas tillbaka när vi är klara med det nya lönesystemet. Vår uppfattning är att summan ska betalas ut till dess att vi är klara med det nya lönesystemet.

Det är kring denna fråga so oenighet råder. Tolkningsföreträdet innebär att metallklubben tolkning gäller tills vidare. Företaget kan nu välja att gå till central förhandling i frågan. Om de väljer att inte göra det så kommer pengarna att fortsätta betalas ut.

Metallklubben
GuPe