OK för nytt lönesystem

2004-11-09
OK för nytt lönesystem

De centrala parterna besökte fabriken förra veckan. Syftet med besöket var att ge entydiga svar om vad som gäller vid ett införande av ackordslön. Efter dessa klarlägganden övergick förhandlingen till att handla om att undvika ackordslön. Frågan för dagen var: Vad krävs för att Företaget och Metallklubben ska komma överens om att jobba vidare med ett nytt lönesystem?

Grundproblemet
· Företaget ansåg att arbetet skulle starta om med ett ”vitt papper” och där de gamla riktlinjerna skulle läggas åt sidan. Metallklubben har hela tiden hävdat att dessa riktlinjer ska gälla för ett nytt lönesystem.
De centrala parterna konstaterade dessutom att tre ”stötestenar” måste lösas för att vi ska kunna arbeta vidare med ett nytt lönesystem.
1. Antalet revisionstillfällen i själva lönesystemet. Där har klubben krävt två och företaget bara velat ha ett.
2. Vad ska styra utveckling i arbetet och därmed utveckling i lön? Metall har tryckt på den enskildes rätt till utveckling, medan företaget hävdat att företagets behov ska styra.
3. Anställningstidstillägg. Under arbetet med nytt lönesystem har ATT funnits med som en komponent. Men under hösten har företaget bytt fot och sagt att i ett nytt lönesystem ska inget ATT finnas med.

Rekommendation
Efter överläggningarna summerade de centrala parterna sin rekommendation:
· Arbetet med att ta fram ett nytt lönesystem ska fortsätta med de tidigare överenskomna riktlinjerna som grund. För att lösa ”stötestenarna” rekommenderar man dessutom att:
1. Det ska vara två revisionstillfällen i lönesystemet per år, varav ett kan ske samtidigt som de ordinarie löneförhandlingarna.
2. Metallklubbens förslag till kompromiss om utveckling i arbete och lön ska gälla. Den innebär att upp till en viss nivå i befattningstrappan ska allas rätt till utveckling gälla, därefter sker en avvägning mellan individens rätt till utveckling och företagets behov av specialist- eller samordnarfunktioner. Som exempel nämns att i en befattningstrappa på 6 steg ska alla ha rätt till de fyra första. För de två översta stegen görs en avvägning mellan individernas och företagets behov.
3. Anställningstidstillägg (ATT) ska finnas med i ett nytt lönesystem med samma konstruktion som det nuvarande. Inga nya pengar ska tillföras.

Slutsats
Klubbstyrelsen har tillsammans med förtroendevalda i gruppstyrelserna värderat de centrala parternas besök som en framgång. De centrala parterna gav sitt stöd åt Metallklubbens tolkning i alla viktiga delar. Klubbstyrelsen anser därför att arbetet med att ta fram ett nytt lönesystem nu kan fortsätta. Under tiden ska arbetsuppgifter utföras som om det gamla lönesystemet fortfarande gäller. Medlemsomröstningen som beslutades om på fackmötet kommer att genomföras utifrån de nya förutsättningarna.

Klubbstyrelsen
JOC/GuPe