Omplaceringar DO 4

2004-12-14
Omplaceringar DO 4

En hektisk och omskakande höst med diskussioner om övertalighet på måleriet verkar äntligen gå mot sitt slut lagom till jul……..

Efter att ha gjort klart vilka som måste lämna måleriet, vilket fortfarande i dagsläget är 15 operatörer, så har den senste tidens förhandlingar med företaget mest bestått av diskussioner kring omplaceringar av personal internt.

Neddragning av personal på ny grundlack och täcklack samt utökning av personal på tätning och avdockning har lett till en rätt så omfattande omdirigering av vår befintliga personalstyrka!
Flytten av övertaliga med kortast anställningstid gav ytterligare luckor på en del andra avdelningar, vilket gjorde ekvationen ännu mer komplex.

Grunden för omplaceringarna har varit anställningstid med ett undantag, där företaget hävdade nyckelkompetens. I övrigt har anställningstid alltså fällt avgörandet, detta i enlighet med metallmedlemmarnas önskemål.

Nu har det dock varit en hel del kritiska röster, speciellt mot gruppstyrelsen, just kring tillvägagångssättet!
En kort förklaring skall undertecknad försöka göra här:

1. Övertaligheten baserades på anställningstid inom koncernen, helt i linje med medlemmarnas och gruppstyrelsens krav. Inget undantag köptes här av gruppstyrelsen då vi hävdade att den kompetens som skulle finnas kvar inom måleriets väggar, efter flytten, med råge skulle räcka till för att driva verksamheten. I den senaste större flytten av personal till monteringen gjordes avsteg från detta, men INTE nu.

2. När det gäller omplaceringarna internt skulle utgångspunkten även där vara anställningstid. Alltså den som hade längre anställning inom koncernen skulle dra fördel av det gentemot en som hade kort anställning.
En intresseförfrågan till samtliga anställda inom måleriet gick ut för att underlätta och kanske eventuellt kunna lösa en del knutar på frivillig väg, tyvärr svarade inta alla på den men situationen blev i alla fal aningen lättare, då en del var intresserade av att flytta till andra avdelningar oavsett!
De som jobbade på grundlack och täcklack hade en ytterligare förtur i detta skede, i form av att ha ”första tjing” på lediga jobb gentemot personal från avdelningar som inte var utsatta för neddragningar, eftersom det var dom som var berörda av neddragningarna.
Detta helt i linje med medlemmarnas och gruppstyrelsens önskemål. Företaget har som bekant en annan åsikt i denna fråga nämligen kompetens, engagemang, närvaro mm. mm.

3. När det gäller den ”praktiska” tillämpningen av processen nämligen att förflytta människor till avdelningar som har stora hål i sin bemanning, så har vi gjort så som vi alltid har gjort.
Nämligen att vi har tagit de människor som vi har tillgängliga och fysiskt närvarande och följt ”anställningstidslistan” och bemannat ut de som varit aktuella enligt denna.
Vi har en hel del människor som är sjukskrivna, tjänstlediga, föräldralediga, utlånade mm. mm. och dessa kan vi alltså inte bemanna upp med.

4. När det gäller informationen kring hela denna process så hoppas vi att företaget har följt de åtaganden som de har gentemot personalen, och om dom har brustit i detta så skall gruppstyrelsen ta upp detta! Det är trots allt företaget som initierat neddragningarna och omplaceringarna.
När denna process startade tidigt i höst så kom vi överens om att vi skulle vara klar första veckan i december, vilket vi infriade med en dag eller två.

Gruppstyrelsen har försökt att informera medlemmarna regelbundet och på bästa möjliga sätt, dock förstår vi att mycket kommit bort i flödet och det är bara att beklaga. Vår ambition är givetvis att bli bättre!!
MaLi