Omröstning nästa vecka!

2004-10-11
Vårt stora medlemsmöte beslutade att genomföra en omröstning om lönesystemet. Omröstningen kommer att genomföras under vecka 43, alltså nästa vecka. Vi kommer att förbereda valet under den här veckan. Vi ska ta fram informationsmaterial, trycka valsedlar och tas fram giltiga röstlängder med mera. 


Omröstningen ska genomföras så att alla metallmedlemmar får chansen att rösta. Det kommer därför att ta några dagar att genomföra omröstningen.

I skrivande stund har det kommit till vår kännedom att företaget visar stort intresse för vår medlemsomröstning. I ett särskilt framställt informationsmaterial argumenterar företaget för sitt alternativ.

I morgon, tisdag, kommer metallklubbens svar på företagets information. De grupper som känner att de vill ha ytterligare muntlig information innan omröstningen kan kontakta metallklubben så försöker vi ordna tid för ett sådant möte.

Metallklubben
GuPe