Omröstning om lönesystemet

2004-11-18
Omröstning om lönesystemet

Efter många olika turer så genomför Metallklubben en omröstning om lönesystemet. Medlemsmötet i oktober beslutade att vi ska genomföra en medlemsomröstning om lönesystemet. 

Efter det så sköt klubbstyrelsen upp omröstningen på grund av den motstridiga information som gick ut innan omröstningen. De centrala parterna kom hit och gick igenom vad som händer vid ett eventuellt ackord och lade en rekommendation i det fortsatta arbetet.

När nu företaget accepterat rekommendationerna så finns det goda förutsättningar för ett fortsatt arbete med ett nytt lönesystem. Vi kunde kanske valt att inte genomföra en omröstning men i enlighet med beslutet på klubbmötet så genomför vi trots allt omröstningen.

Du kommer i omröstningen att ta ställning till följande:

Har metallklubben ett fortsatt förtroende att förhandla om ett nytt lönesystem i enlighet med de riktlinjer som vi arbetat med tidigare.

Ett JA innebär att metallklubben har ditt förtroende att fortsätta förhandla om ett nytt lönesystem med följande komponenter:
· Befattningslön, där utveckling i arbetet ger utveckling i lön.
· Grupptillägg
· Anställningstidstillägg
· Objektiva kriterier ska gälla för lönesättningen
· Lönedifferentiering, där arbetets svårighetsgrad ska påverka lönen.

Ett NEJ innebär att metallklubbens förhandlare inte har ditt förtroende att förhandla om ett nytt lönesystem, och nya förhandlare måste utses.

Omröstningen kommer att genomföras av respektive gruppstyrelse. Omröstning kommer att vara avslutad senast tisdag nästa vecka.
Metallklubben
GuPe