Övertid även nu i helgen

2004-09-17

De två senaste helgerna har vi tecknat avtal om övertid med företaget. Även denna helg gäller en överenskommelse om extra insatser.


Överenskommelsen följer samma ersättningar som gällde föregående helg. Det innebär att de som arbetar över under helgen får;
1. Ordinarie lön
2. Produktionsövertidsersättning
3. 100 kr extra/timmer eller 1 timme till kompbank/timme
För start och stopptidpunkt samt övriga regler hänvisar vi till förra veckans Trycket

Metallklubben accepterar bara att skriva avtalet för denna helg trots att företaget ville få ett längre avtal på fyra veckor.

Innan något sådant avtal skrivs måste företaget presentera en realistisk igenkörningsplan.

Förhandlingskommittén
GuPe