Övertid i helgen!

2004-11-04
Övertid i helgen!


Efter förhandlingen om lönesystem så begärde företaget en överenskommelse om att arbeta övertid. Vi har i klubbstyrelsen beslutat att säga ja till produktionsövertid denna helg och nästa helg.

Villkoren för övertid är ordinarie lön, produktionsövertid samt 100 kr extra för varje övertidstimme under helgerna

Metallklubben ser det som positivt om de som har möjlighet går ut och arbetar övertid. 

Metallklubben
GuPe