Positiva besked!

2004-11-04
Positiva besked!

Gårdagens träff med de centrala parterna gav positiva besked. Både när det gäller frågan om ackord och frågan om arbetet med ett nytt lönesystem så redde de centrala parterna ut ett antal av de frågetecken som funnits.

När det gäller lönesystemet så rekommenderade de centrala parterna att vi lokalt ska fortsätta jobba efter de riktlinjer som vi tidigare arbetat med. Det är helt i enlighet med vad metallklubben krävt.

Under tiden vi arbetar med lönesystemet så kommer 3600 kr att betalas i engångsbelopp till alla. Utbetalningarna kommer att delas upppå tre olika tillfällen.

Vi kommer med utförligare information så snart vi hinner

Metallklubben
GuPe