Positivt besked om Transportstödet!

2004-09-10
I samband med intåget i EU så togs transportbidraget som Volvo Umeverken haft sedan 1964 bort. Detta beslut, taget av EU – kommissionen, var ett hårt slag mot fabriken här i Umeå! Transportstöd ser vi som en av de bästa stödformerna för att göra Sverige och Europa ”rundare”.

En tid av ovisshet över Umeverkens fanns både bland anställda och umeborna.
Bidraget var som mest ca 30 miljoner, och ett mycket viktigt tillskott i kassan, såväl ekonomiskt som psykologiskt.

Det var positiva nyheter som damp ner i går kväll angående återinförandet av transportstödet. EU har insett vikten av det bidrag som Umeverken haft i flera decennier, och beslutat att ånyo bevilja transportbidrag till oss norrlänningar.

Det var många som ifrågasatte EU:s intentioner när man 2002 helt klippte av det transportstöd som vår fabrik haft under många år. Inte bara ur ekonomisk synvinkel, utan också utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Metallklubben har under en lång tid aktivt arbetat mot både riksdag såväl som kommunpolitiker i ämnet, och det har förhoppningsvis också bidragit till detta positiva beslut. Det är en stor styrka att kunna påverka den politiska arenan.

I takt med en ökad globalisering och ständiga ”hot” om en flytt till Centraleuropa, har transportbidraget spelat en viktig roll i denna diskussion. De röster som har uttalat dessa tankar, kommer nu förhoppningsvis att för evigt tystas……!

ML