Produktionsövertid efter semestern?

2004-07-09

Produktionsövertid efter semestern?


Företaget har riktat en begäran till klubben om att teckna ett avtal om produktionsövertid på monteringen för veckorna 32-35. Klubben prioriterar förhandlingarna om lönerna och menar att övertidsfrågan får behandlas efter semestern.

Företaget vill gardera sig för eventuella problem vid uppstart av löpande bandet på monteringen efter semestern. Man har därför begärt av klubben att teckna ett avtal om produktionsövertid V32-V35. Klubbstyrelsen har på sitt senaste möte diskuterat förutsättningarna för att träffa ett sådant avtal. Klubbstyrelsen konstaterade då att man för närvarande inte har tid att analysera behov och villkor för att träffa ett sådant avtal. Metallklubben har just nu Löneavtal 2004 som prioritet 1. Detta avtal borde redan ha varit klart. Klubben kan också konstatera att även andra frågor som klubben tagit upp för länge sedan i förhandlingarna, inte bereds med någon speciell brådska av företaget. Klubbstyrelsen beslöt därför att för tillfället inte teckna något avtal om produktionsövertid på monteringen. Frågan skjuts till efter semestern.
Förhandlingskommittén