Resultat av omröstning – löneavtalet DO4

2004-09-07
Under torsdagen den 2/9 och måndagsmorgonen den 6/9 genomfördes en omröstning om det lokala löneavtalet 2004,på hela fabriken. I korthet gällde avtalsförslaget en nivåökning med 2,2% varav det centrala avtalet ger 1,7%. För de övriga Volvo bolagen ligger nivåerna mellan 2,35 och 2,5%.

Resultatet på DO4 blev följande.

Antal röstande 216
Antal JA 182
Antal NEJ 33
Antal EJ godkända 1