Semesterdagarna – än en gång!

2004-09-02

Semesterdagarna – än en gång!

I samband med att företaget ”outsourcade” lönehanteringen har en rad problem uppstått. Det är ni säkert medvetna om allihop. Det har varit faktorer hit och det har varit faktorer dit. Det har varit semesterdagar här och det har varit semesterdagar där. Frågetecknen är och har varit många.

En arbetsgrupp, bestående av företaget och klubben, har jobbat med de olika frågeställningarna och börjar väl komma till några vettiga skutsatser.

Efter en, minst sagt, förvirrande vår och sommar verkar det nu äntligen finnas en strimma hopp kring problematiken med semesterdagarna och dess tillämpning. En del frågor har lösts ut men fortfarande finns det oklarheter kring den nya hanteringen.

Klubben har sammanställt en ”åtgärdslista” som består av följande punkter:

1. För fyr- och femskift, samt ev. udda skiftformer stämmer inte antalet utlagda semesterdagar. Detta måste åtgärdas snarast.

3. Ett lokalt avtal som reglerar arbetstidsbyten, framförallt vid semester.

4. Ta fram nytt förslag till redovisning av semestersaldo i tidinfo.

5. Varför semesterlöneunderlag och semesterlöneberäkning ej redovisades inför årets semester.

6. Analyserar om det finns andra skiftformer än fyr- och femskift som haft problem med semesterdagarna.

Företaget lovade att återkomma snarast. På ovanstående frågor

En sak är dock klubben och företaget överens om och det är att alla skall få sina fem (5) veckors semester, på ett eller annat vis! Om det sedan sköts av Proffice eller av lokalt, återstår att se!

Förhandlingskommittén

GP/EP/ML