Starkt stöd till klubben

2004-11-23
Starkt stöd till klubben

Metallmedlemmarna på Lastvagnar har röstat om det fortsatta arbetet med lönesystemet. Frågeställningen var om Metallklubben har medlemmarnas förtroende att fortsätta förhandla med företaget i enlighet med de riktlinjer som vi tidigare tagit fram.

Medlemmarna har givit klubben en mycket starkt stöd i det fortsatta arbetet. Vi tackar för det starka stöd vi får och ska nu försöka att leva upp till medlemmarnas förtroende.

Röstresultatet ser du här till höger. 66% av antalet röstberättigade har röstat. Räknar vi bort normalfrånvaron på 20% är det 83% som röstat.

Medlemmarna har nu sagt JA till att metallklubben ska fortsätta förhandla om ett nytt lönesystem med följande komponenter:
· Befattningslön, där utveckling i arbetet ger utveckling i lön.
· Grupptillägg
· Anställningstidstillägg
· Objektiva kriterier ska gälla för lönesättningen
· Lönedifferentiering, där arbetets svårighetsgrad ska påverka lönen.

Metallklubben
GuPe