Svar om lönesystemet nästa vecka!

2004-09-22
Företagsledningen tvekar i sitt svar till Metallklubben om fortsättning kring lönesystemet. Svaret kommer nästa vecka och beroende om svaret blir Ja eller Nej blir konsekvenserna olika.

Efter att de förtroendevalda under förra veckan underkände företagets motbud till klubbens slutförslag är bollen hos företaget. Klubbens slutbud ligger med andra ord fast. Företaget har lovat ett svar på tisdag 28 september.

Företaget svarar Ja
Blir det ett positivt svar innebär det att det finns förutsättningar för fortsatt arbete med ett nytt lönesystem och att det också finns övergångsregler och engångsbelopp under tiden arbetet fortgår. Klubbstyrelsen kommer att genomföra en medlemsomröstning för att säkerställa att det verkligen finns ett stöd för detta ”omtag”.

Företaget svarar Nej
Blir svaret negativt bryter förhandlingarna samman och konsekvensen blir att ackord och tidlön kommer att införas på fabriken. Även denna fråga kommer att prövas i en medlemsomröstning. Innan en sådan omröstning genomförs kommer informations- och medlemsmöten att hållas på fabriken så att alla blir medvetna om innebörden. Då kommer det också att finnas möjlighet att besluta om andra åtgärder.

Förhandlingskommittén
JOC