Svårt att få avtalspension för metallarna!

2004-06-18

Vid förhandling har Metallklubben tagit upp frågan om avtalspensioner. Vi har många medlemmar som arbetat väldigt länge på fabriken och är över 62 år. Företagsledningen redovisade att de själva redan behandlat behovet av avtalspensioner inom företaget och kommit fram till ett behov av 6 avtalspensioner under 2004. Metallklubben fick ingen möjlighet att delta i den bedömning som företaget gjort kring behovet av avtalspensioner under 2004 som finns här i Umeå, trots att vi varit överens om detta tidigare.


Utfallet av företagets begäran om sex avtalspensionärer blev att Volvoledningen i Göteborg godkände 4 stycken här i Umeå. Av dessa är två redan intecknade av tjänstemän. Parterna skall i augusti göra en bedömning av vilka två som ska få erbjudande om avtalspension. Om det blir metallarbetare eller inte vet vi inte idag.

Metallklubben har vid en genomgång av personallistorna funnit att
* 29 metallarbetare i Umeå som är över eller fyller 62 år under 2004.
* Ytterligare 18 metallarbetare kommer under 2005 att fylla 62 år.

Vi har inte utrett vilka metallare som är intresserade av avtalspension eller om de uppfyller alla av de kriterier som företaget satt upp. Vår bedömning är dock att behovet år 2004 av avtalspension är långt större än de sex som företagsledningen begärt av AB Volvo. i Göteborg.

Vår uppfattning är att en majoritet av avtalspensionärerna ska vara metallare, eftersom vi är en överväldigande majoritet av de anställda. Detta är definitivt inte fallet under de senaste året – då har enbart tjänstemän erbjudits avtalspension.

Metallklubben har därför begärt att:
* Företagsledningen här i Umeå gör en förnyad framställan om ytterligare minst 10 erbjudanden om avtalspension för metallarbetare under 2004.

* Företagsledningen begär ytterligare minst 10 platser för avtalspension av metallarbetare här i Umeå under 2005.