Upprop mot kvinnovåld

2004-12-10
Upprop mot kvinnovåld

Uppropet mot våld mot kvinnor pågår för fullt. Klubbstyrelsen uppmanar alla män att skriva under uppropet. Fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor är är samhällsproblem som ingen kan blunda för. Det handlar också om attityder och värderingar. Lika självklart som vi reagerar mot det fysiska våldet måste vi reagera mot kvinnoförnedring i alla former. Det ska också gälla vår egen arbetsplats.

Ur uppropet:
”I debatten hävdas ibland att män ska känna kollektiv skuld. Skyldig kan bara förövaren vara. Vi anser istället att män ska ta individuellt och kollektivt ansvar för sina egna handlingar och det som sker i deras omgivning. Det behövs fler män som markerar sitt ställningstagande mot mäns våld mot kvinnor i alla dess former. Det behövs fler män som ser, tar ansvar och agerar.”

http://www.upprop.se

/joc