Utlåning till monteringen

2004-09-02

Utlåning till monteringen.


Under de kommande fyra veckorna kommer personal att utlånas till monteringen. Bakgrunden till utlåningen är att monteringen har ett stort underskott av personal. Utlåningen från andra avdelningar uppgår till cirka 50 personer.

Följande utlåningar är planerade:

DO 3 14 personer
DO 4 15 personer
Revision 6 personer
Teknikprogram 14 personer
Inventering 2 personer

I första hand är det endast de som frivilligt går över till monteringen som är aktuella. Det är respektive gruppstyrelse som förhandlar med respektive driftledning om vilka som är aktuella för utlåning.

Utlåningen kommer inte att gälla längre än 4 veckor. Under dessa fyra veckor kommer 48 nyanställda att rekryteras till monteringen.

Förhandlingskommittén

GuPe